Kuchyňka, Vojtěch,

Dates: 1871 - 1912
Uniform Titles: 3