Lorca, Miquel

Name: Lorca Miquel
Description

Quer, J. Música popular per esglèsia, 2020: (Miquel Lorca, percussion)