Nwanoku, Chi-Chi, 1956-

Name: Chi-Chi Nwanoku
Dates: 1956
Description

Nwanoku, C. Elgar’s trombone, 2013. (double bass)
Nwanoku, C. Double bass concertos [SR] p2000: label (Chi-chi Nwanoku, double bass) insert (b. London of Nigerian and Irish parents)