Sveta Sofija (Musical group)

Name: Sveta Sofija (Musical group)
Description

Samardžiski, L. Ljupo Samardžiski, kontrabas, p1981.